Tou't Jou Pa Min'm (1992 version)

http://www.betinos.com/sites/default/files/Tou%27t%20Jou%20Pa%20Min%27m%20%281992%20version%29.mp3